Często powtarzam swoim podopiecznym, że daję im skuteczne narzędzia, a realizacja jest po ich stronie. Jeśli tylko podopieczny stosuje się do zaleceń i wytycznych osiąga swoje cele w sposób skuteczny i trwały.